Nguyên phụ liệu ngành may

thông tin liên hệ
Mr. Vương Anh
TP. Kinh doanh - 0902 961 154

Giấy Ngành May Mặc (Giấy Bìa)

Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure) Gói, Lót Hàng
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure...
Giấy Cắt Rập Sơ Đồ May
Giấy Cắt Rập Sơ Đ̕...
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi

<script src="https://uhchat.net/code.php?f=e6a102"></script>