Nguyên phụ liệu ngành may

thông tin liên hệ
Mr. Trần Quốc Hùng
- 081 954 3989

Giấy Ngành May Mặc (Giấy Bìa)

Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure) Gói, Lót Hàng
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure...
Giấy Cắt Rập Sơ Đồ May
Giấy Cắt Rập Sơ Đ̕...

<script src="https://uhchat.net/code.php?f=e6a102"></script>