Nguyên phụ liệu ngành may

thông tin liên hệ
Mr. Trần Quốc Hùng
- 081 954 3989

Khẩu trang than hoạt tính

Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính

Giấy chống ẩm (Giấy Pelure)

Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy chống ẩm in chữ theo yêu cầu
Giấy chống ẩm in chữ theo yêu cầu
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy pelure in chữ
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm

Bao bì ngành may (polybag)

Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)
Bao bì ngành may (polybag)

Khuy, nút, cúc, ren

Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren
Khuy, nút, cúc, ren

Băng keo in chữ, logo

Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo
Băng keo in chữ, logo

Kim băng

Kim Băng
Kim Băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng
Kim băng

Thẻ bài

Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài

Giấy Ngành May Mặc (Giấy Bìa)

Giấy Bìa
Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Duplex Và Giấy Bìa
Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure) Gói, Lót Hàng
Giấy Chống Ẩm (Giấy Pelure...
Giấy Cắt Rập Sơ Đồ May
Giấy Cắt Rập Sơ Đ̕...
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi
Bìa Lưng Áo Sơ Mi

Giấy in, giấy photo

Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo
Giấy in, giấy photo

Nhãn Dệt

Sản xuất nhãn dệt theo yêu cầu
Sản xuất nhãn dệt theo yêu cầu

<script src="https://uhchat.net/code.php?f=e6a102"></script>